תקנון

בית / תקנון

תקנון אתר אקבר שוק הפשפשים בע"מ

הגדרות

 • אקבר שוק הפשפשים בע"מ – "אקבר"
 • חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, תקנות הגנת הצרכן ……- "חוק הגנת הצרכן"
 • www.akbar.co.il- "האתר". רבי נחמן 1 ו- 2, תל אביב – יפו – "המסעדה".
 • תפריט המסעדה – "תפריט"
 • תקנון האתר – "תקנון"
 • משתמש באתר- "משתמש".
 • אישור חברת האשראי

כללי

 1. האתר זה מיועד לקבלת מידע, הזמנת שולחנות במסעדה, הזמנת מוצרי תסחור והזמנת משלוחים מהתפריט לחברי המועדון של אקבר ולקהל הרחב.
 2. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר אך הם מתייחסים לבני שני המינים באופן שווה ללא כל הבדל.
 3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. אקבר רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ואת תנאי הרכישה של מוצריה, וכל שינוי יכנס באופן מידי החל ממועד פרסומו.
 5. אקבר תהיה רשאית להגביל את כמות המוצרים הנמכרת ללקוח יחיד, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחיות בלבד ואין לתת להן פרשנות כלשהו מעבר לכך.

קניין רוחני

תכני האתר, טקסטים, תמונות, סרטוני וידיאו, סמלים, סימונים וסימנים גרפיים, סמני מסחר, מיתוג ומוצרי תסחור של החברה מהווים קניין רוחני של אקבר. אין להעתיק מתוך האתר מידע ו/או תוכן מכל סוג שהוא.

כללי רכישה

 1. שימוש בשירותי אתר זה תהווה הצהרה מצד המשתמש, כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותם הסכים להם וכי התקנון מהווה חוזה מחייב בינו לבין אקבר.
 2. אקבר תהיה רשאית להגביל את כמות המוצרים הנמכרת ללקוח יחיד על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מקרה ניתן יהא לרכוש את המוצרים עד גמר המלאי. אספקתו של המוצר תהא כפופה לזמינותו במלאי והזמנת שולחן במסעדה תהא כפופה לקיומם של שולחנות פנויים במועד והשעה המבוקשים.
 3. הזמנת מוצרים תיעשה באמצעות הליך הזמנה דיגיטלית באתר או בהזמנה טלפונית באמצעות מספר טלפון: 054-605-5190. התשלום עבור הזמנה דיגיטלית ו/או טלפונית יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי.
 4. אקבר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שיווקו ומכירתו של מוצר כזה או אחר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר ממשתמש על פי שיקול דעתה.
 5. קיבול מצידה של אקבר בנוגע להזמנת משתמש תתבצע בהתקיימותם של שני תנאים, התשלום אושר על ידי חברת האשראי וכן ההזמנה אושרה על ידי אקבר.
 6. מחיר המוצרים אשר מופיעים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח, אלא לאישור הזמנה העולה על סך של ________ ₪.
 7. מכירה או הספקה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנים אסורה בהחלט, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

אספקה

 1. התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ואין לראות בהן הצגה של המוצרים עצמם. בנוסף, יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה, בין המוצרים, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המוצרים במציאות.
 2. אקבר תספק את המוצר לאחר אישור חברת האשראי את העסקה וקיבול אקבר את ההזמנה ככל שמוצר קיים במלאי באמצעות רכישה הטלפונית או באמצעות האתר תוך _________ ימי עסקים, לכתובת שסופקה על ידי המשתמש ואין באפשרות המשתמש לאסוף את המוצר ממשרדי אקבר.
 3. אספקת המוצרים כפופה לאיזורי הכיסוי של ספק שירותי השליחויות בו עושה שימוש של אקבר.
 4. אקבר לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ביחס למועדים הקבועים בסעיף ‏5.1 וכל שיהא המשתמש זכאי הוא לבטל את הזמנו ולקבל את כספו בחזרה.

מדיניות ביטולים והחזרות

 1. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של אקבר. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מאקבר המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
 2. יובהר, כי ביטול העסקה בכל הנוגע למוצרי מזון יהא ניתן לביצוע כל עוד אין מדובר במוצרי מזון אשר סופקו למשתמש. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
 3. במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את ________כספו בהתאם._________.
 4. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
 5. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון: 054-605-5190.

אחריות ושירות

 1. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
 2. האחריות למוצר ניתנת לתקופה של ___3 ימי עסקים_____ מיום הרכישה.
 3. בתקופת האחריות תספק החברה ________("המוצר להלן")._______.
 4. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות ___www.akbar.co.il____. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 5. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 6. אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה
 7. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
 8. להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: 054-605-5190.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. אקבר כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם אקבר ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא להציג בפני המשתמש מידע ממוקד ורלוונטי עבורו. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 2. אקבר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת אקבר ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם למשתמש, אם מידע זה אבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 3. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י המשתמש אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 4. כפתור "שלח" יש משום הסכמה כי אקבר או מי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה:____"אקבר בר שוק הפשפשים בע"מ"____. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 054-605-5190 באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
 5. משתמש שנרשם באתר (אם כחבר מועדון ואם בדרך אחרת), נותן בכך את הסכמתו לקבלת הודעות פרסומיות, באמצעות דוא"ל, SMS, או בכל דרך אחרת.
 6. ככל שהמשתמש מעוניין להפסיק לקבל הודעות פרסומיות, כאמור, הוא מתבקש להודיע על כך להנהלת האתר ו/או לחברה.

דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו בלבד.
 2. רשאי להשתמש באתר רק משתמש אשר מלאו לו 18 שנה, שאינו פסול דין.
 3. אקבר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן כל הודעה מוקדמת מראש וכל שינוי ייכנס לתוקפו באופן מיידי.
דילוג לתוכן